Juul92 » Specials » Taalkundigen uit de historie

De bestudering van taal door de jaren heen

De bestudering van taal door de jaren heen Al honderden jaren houden wetenschappers zich bezig met de bestudering van taal. Waar bestaat taal uit? Hoe werkt taal nu precies? Het zijn enkele vragen die je zou kunnen stellen over de werking van taal. De bestudering van taal wordt ook wel taalkunde genoemd. In deze special komen enkele taalkundigen uit de historie aan de orde, en wat zij nou precies ontdekt hebben in taal.

Wat is taalkunde?

Allereerst wat meer uitleg over het begrip taalkunde. Taalkunde, ook wel taalwetenschap genoemd, heeft taal als object van onderzoek. Het doel hiervan is talen te beschrijven zoals ze zijn en te bekijken hoe mensen taal gebruiken. Er zijn verschillende soorten taalwetenschappen, die van elkaar verschillen doordat ze andere onderzoeksvragen proberen te antwoorden. Een aantal voorbeelden van taalwetenschappen zijn:

  • Generatieve taalkunde: onderzoekt de werking van het menselijk aangeboren taalvermogen.
  • Pragmatiek: onderzoekt welke neurologische processen aan het gebruik van taal ten grondslag liggen.
  • Sociolinguïstiek: onderzoekt hoe sociale omstandigheden het gebruik van taal beïnvloeden.

Taalkundigen

Het ligt misschien voor de hand, maar taalkundigen zijn de wetenschappers die de taal bestuderen ofwel zich bezighouden met de taalkunde. Zoals in de alinea hierboven al vermeld houden wetenschappers zich vaak met verschillende gebieden van taalwetenschappen bezig. Zo legde Ferdinand de Saussure met het structuralisme de basis voor de moderne taalkunde, terwijl Simon Stevin Nederlandse namen bedacht voor wetenschappelijke termen. In deze special komen een aantal wetenschappers aan bod die een zekere invloed hebben uitgeoefend op de taalkunde. In ieder artikel wordt bekeken wat zij precies hebben ontdekt in taal en hoe deze invloed nog steeds doorwerkt in het huidige gebruik van taal.
De invloed van Ferdinand de Saussure op taalkunde

De invloed van Ferdinand de Saussure op taalkunde

Ferdinand de Saussure was een Zwitserse taalwetenschapper die werd geboren in 1857. Hij legde de basis voor de huidige taalwetenschap en was de grondlegger van het structuralisme. Hij ontwikkelde een…
De invloed van Simon Stevin op de Nederlandse taal

De invloed van Simon Stevin op de Nederlandse taal

Simon Stevin werd geboren te Brugge in 1548 en stierf in 1620. Hij was onder andere een tijdgenoot van Johannes Calvijn, P.C. Hooft en El Greco. Er is weinig over hem bekend en zijn graf is nooit teru…
Lambert ten Kate als taalkundige

Lambert ten Kate als taalkundige

Lambert ten Kate werd in 1674 geboren te Amsterdam. Ten Kate wordt gezien als de grondlegger van de Nederlandse taalkunde. In 1723 verscheen de tweedelige 'Aenleiding tot de kennisse van het verhevene…
Gepubliceerd door Juul92 op 04-05-2015. Het auteursrecht (tenzij anders vermeld) van deze special ligt bij de infoteur. Zonder toestemming van de infoteur is vermenigvuldiging verboden.

Bronnen en referenties
  • Kerstens, J & e.a. (2009) Plato's Probleem. Bussum: uitgeverij Coutinho, ISBN: 9789062830688